Voi hyvin Bomballa!

Järjestämme yhteistyössä Glimmer Bomban kanssa hyvinvointiviikonlopun, jossa stressittömyys on pääteemana.
Taso 1
Taso 2
Taso 3

Tämä tapahtuma sopii hyvin ensikertalaiselle!

21.05.2021 17:00 - 23.05.2021 12:00
Break Sokos Hotel Bomba

HYVINVOINTIVIIKONLOPPU BOMBALLA 21.-23.5.2021

Jär­jes­täm­me yh­teis­työs­sä Glim­mer Bom­ban kans­sa hy­vin­voin­ti vii­kon­lo­pun, jossa stres­sit­tö­myys on pää­tee­ma­na. 

Oli­si­ko nyt oikea hetki ottaa aikaa omal­le hy­vin­voin­nil­le ja huo­leh­tia omas­ta jak­sa­mi­ses­ta? Vii­kon­lo­pun oh­jel­ma on suun­ni­tel­tu ren­tou­tuk­sen ja nau­tis­ke­lun ym­pä­ril­le. Yh­tei­sen oh­jel­man vä­lis­sä on hyvin aikaa ul­koi­luun tai vaikka hy­vin­voin­tihoi­toi­hin. Oh­jel­maa voit täy­den­tää juuri si­nul­le so­pi­val­la ta­val­la. 

Varaa paik­ka­si tästä

 

Ohjelman hinta 250€/ henkilö. Paketti sisältää viikonlopun monipuolisen ohjelman, luentoja ja liikuntaa sekä perjantain päivällisen, lauantain keittolounaan, päivällisen ja kevyen iltapalasen, sunnuntain keittolounaan. Paketti ei kerrytä S-Bonusta. Majoitus ei sisälly pakettiin. Majoitus alkaen 88,50€/hlö/2vrk/2hh sisältäen runsaan Break aamiaisen.

Il­moit­tau­tu­mi­nen 30.4.2021 men­nes­sä. Ta­pah­tu­man to­teu­tu­mi­nen edel­lyt­tää vä­hin­tään 10 osal­lis­tu­jaa. 

Mu­kaan oh­jel­maan tar­vit­set vain si­sä­lii­kun­ta­vaat­teet ja it­se­si. Ter­ve­tu­loa ren­tou­tu­maan.

 

Ohjelma:

Perjantai

17.00 - 18.00 Tervetuloa Bomballe

- yhteinen tutustumishetki ja viikonlopun ohjelman esittely

16.00 - 20.00 Aikaa rentoutua kylpylässä, hoidoissa tai ulkoilemassa

20.00 Päivällinen

Lauantai

7.00 - 10.00 Aamiainen

10.00 - 12.00 Stressin vaikutus kehoon ja mieleen

- luennon yhteydessä Bemer -hoito osallistujille

12.00 Keittolounas

15.00 - 16.00 PhysioPilates

- Pilateskoulutetun fysioterapeutin vetämänä

16.00 - 20.00 Aikaa rentoutua kylpylässä, hoidoissa tai ulkoilemassa

17.00 Päivällinen

21.00 - 22.00 Ohjattu rentoutusharjoitus ja kevyt iltapala.

- Tila aukeaa klo 20.30

Sunnuntai

7.00-10.00 Aamiainen

10.00 - 11.00 Asahi - kehon ja mielen liikettä ohjattuna

12.00 Keittolounas

 

Lisätietoja Break Sokos Hotel Bomban myyntipalvelu 020 1234 660 tai sales.karelia@sokoshotels.fi

 

Videot